3PL FÖR EXPANSIVA VERKSAMHETER

Stämmer det att tredjepartslogistik lämpar sig främst för verksamheter som är stabila utan en rejäl expansiv fas framför sig?

 

Svaret är: Nej.

Varför?

Ett av flera ledord vid uppförandet av nya terminaler är skalbarhet. Det ska vara ett krav att tredjepartleverantören ska kunna växla upp verksamheten. Logistikbolagens existensberättigande är att vara bäst på att hitta de mest smarta och effektiva logistiklösningarna. Implementation av automation i en verksamhet är ingen fastställd process utan kravet som ställs på skalbarhet är likvärdigt även för flexibilitet.

Automation lever upp till ledorden

En skräddarsydd logistiklösning kan innehålla en eller flera delar som automatiserats. Det innebär att implementering av en anpassad automation är rent av positivt för verksamhetens tillväxt. En automationslösning är skapad för att klara både successiv volymökning och snabba förändringar. Det beror på att verksamhetens fasta kostnadsmassa fördelas över en större volym. Samtidigt krävs det färre personer per tusende order vid delvis- eller helautomatiserad lagerhantering i jämförelse med manuell hantering. Över tid gynnas dessutom en investering i automation genom yttre faktorer som exempelvis inflation och indexering av personalkostnader.
Grafen exemplifierar skillnaden mellan ökad volym och antal medarbetare vid manuell lagerhantering och automatiserad lagerhantering.

Anpassning vid omedelbar volymökning

När analysen för en specifik lösning eller process tas fram är det en grundregel att utgångspunkten ska vara det som är en normaldag eller normalvecka, baserat på kundens och uppdragets förutsättningar. Kundens förväntade tillväxt tas även i beaktande. Utöver det sker händelser som exempelvis Black Friday, julhandeln eller andra marknadsaktiviteter som ofta ökar försäljningen avsevärt under en begränsad period, som man även ska ta hänsyn till under analysfasen. Automationslösningen ska således nå ordervolymer över det normala flödet redan vid terminalens uppstart. Det betyder att verksamheten är rustad för både kampanjer och företagets successiva tillväxt. I takt med att tillväxt sker implementeras nya investeringar som automatiserar och effektiviserar ytterligare ett eller flera moment, om så krävs.

 

Det är en förutsättning att företag med en pågående eller förväntad expansiv fas säkerställer att den potentiella tredjepartsleverantören har såväl kunskap som möjligheten att säkerställa rätt kapacitet för varje unikt uppdrag.

 

 

 

 

Länkar:

Kontakta oss
close slider
Vill du söka jobb? Ansökningar tas inte emot via detta formulär utan vänligen skicka via hemsidan: Meny/Sök jobb
sv_SESvenska