Automation

Vi anser att automatiserade lösningar för lagerhantering måste anpassas till ditt unika behov. Baserat på dina konkreta behov idag och i morgon har vi kompetensen att ta fram vilka lösningar som passar för din verksamhet. Vi har bred erfarenhet av att designa, upphandla, använda och underhålla alla typer av automatiserade lager- och hanteringslösningar.

Vi kartlägger kundens behov för att välja den automationslösning som är mest lämpad för dennes unika verksamhet.

Då vi har stor erfarenhet av automation besitter våra medarbetare ingående kunskap kring både marknadens utbud och prisbild, vilket gör det möjligt för oss att kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen till våra kunder. Vår målsättning är att ligga i framkant när det gäller automatiserade och innovativa logistiklösningar för att stärka våra uppdragsgivares utveckling.

Nowaste målsättning är att ligga i framkant när det gäller automatiserade och innovativa logistiklösningar för att stärka våra uppdragsgivares utveckling.

Johan Kallin,
VD Nowaste Logistics