HELSINGBORGS STAD INLEDER SAMARBETE MED E-DROP

Helsingborgs stads vård- och omsorgsförvaltning inleder samarbete med Nowaste Logistics dotterbolag, E-drop AB, i ett digitaliseringsprojekt där hemvårdspersonal gör digitala inköp av livsmedel till kylt leveransskåp åt äldre.

Projektet riktar sig mot äldre personer som bor kvar hemma och får hjälp av hemvården med inköp av livsmedel. De digitala livsmedelsinköpen levereras till E-drops kylda leveransskåp som placeras intill bostaden. Projektet startar i oktober 2020 med 20 skåp som placeras ut hos personer inom målgruppen i Helsingborg.

Sveriges befolkning blir äldre och allt fler bor kvar i sina villor. När de som av olika anledningar inte längre har möjlighet att handla livsmedel erbjuder kommunens hemvård, samt några privata aktörer, dem hjälp. Idag innebär hjälpen att hemvårdspersonal i det flesta fall åker till livsmedelsbutiker och handlar vilket tar mycket tid som annars kunde ha spenderats tillsammans med de äldre.

Det gör att digitala inköp av livsmedel är ett positivt alternativ, i synnerhet om leveranser sker utan personligt möte. Med hjälp av E-drop och ett smart leveransskåp kan hemvården planera arbetsdagen utifrån de äldre personernas behov istället för leveranstider av livsmedel. Vård- och omsorgsförvaltningen ser således stora flexibilitetsfördelar samt besparingar av personalens tid genom tjänsten för E-drop. Dessutom minimeras risken för smitta när mottagare och leverantör aldrig möts.

Tjänsten är ny och vissa delar är unikt utvecklade för projektet inom vård- och omsorgsområdet. Det är ett gemensamt innovationsprojekt som är en del av demonstrationen av Helsingborg som en framtidsinriktad stad och dess stora välfärdssatsning, H22.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Hjorthagen, Head of E-drop, Nowaste Logistics
susanne.h@nowaste.se , tfn: 070-668 71 15

Kontakta oss
close slider
Vill du söka jobb? Ansökningar tas inte emot via detta formulär utan vänligen skicka via hemsidan: Meny/Sök jobb
sv_SESvenska