Kundcase

LIVSMEDEL

Vi på Nowaste Logistics har stor erfarenhet av livsmedelslogistik – inte minst snabbrörliga färskvaror. På uppdrag av flera producenter och leverantörer till dagligvaruhandeln, har vi ansvar för hela logistikflödet: allt från lagerhantering till administration och transport.

 

Livsmedel kräver snabb hantering, automatiserade processer och en obruten kylkedja i flera led. Matvaror är känsliga för många olika sorters påverkan, vilket innebär extra höga krav på en säker och hygienisk hantering där hela flödet är noggrant dokumenterat. Vårt VMS (lagerstyrningssystem) är anpassat för livsmedelslogistik och möter alla myndighetskrav.

Livsmedelsbranschen utvecklas ständigt och påverkas av olika trender. Det innebär att vår verksamhet måste ligga steget före när det kommer till nytänkande och modern livsmedelslogistik. Vi erbjuder därför välutvecklade IT-system som går hand i hand med logistiklösningar, som exempelvis plockprocesser med avancerade tekniska innovationer i form av AI och robotintegrerade installationer. Vårt system hjälper till med planering av service och underhåll, samt meddelar när specifika aktiviteter bör ske. Genom automatiska flöden arbetar vi mot en mer hållbar och effektiv livsmedelshantering.

Att vara en året-runt leverantör av färska livsmedel innebär att vi behöver en logistikpartner som möter våra krav.

Niels Klem Thomsen
Managing director, Everfresh AB

Niels.png

KONFEKTION

Konfektionsbranschen har tagit stora kliv inom e-handeln, vilket innebär kontinuerliga satsningar på högautomatiserade lager och logistiklösningar. Vi arbetar i symbios med automationen för att samtliga e-handelsorder eller artiklar till butik ska kunna skickas så snabbt och smidigt som möjligt.

Väldigt glad över att vi genomförde ett lyckat lagerbyte i november 2019 och nu har en stabil och snabbfotad logistikpartner.

Anna Henriksson
Logistic Manager på Polarn O. Pyret

Mask-Group-15.png

Vi har lång erfarenhet av automatiserade lösningar inom branschen. I vårt dagliga arbete använder vi oss av olika tekniker för att plocka artiklar så effektivt som möjligt, beroende på produkter och volym. Våra kompetenta medarbetare är vana vid att arbeta med automation och stora fluktuationer. Vi har stor kunskap kring att skräddarsy och anpassa logistiklösningar utifrån kunder inom konfektionsbranschens unika behov.


Genom att skapa en automatiserad logistiklösning som knyter ihop och skapar synergieffekter för såväl butik som e-handel blir hanteringen av produkterna mycket effektivt. Vi har utvecklat ett omfång av värdeadderande tjänster i form av displaypallar, presentinslagning, märkning, ompackning med mera för att tillmötesgå kundernas krav och marknadens efterfrågan.

HEMINREDNING

Vi har bred kompetens och flerårig erfarenhet när det kommer till logistiska lösningar samt hantering av stora kollin och skrymmande gods. Exempelvis genom järn- och byggvaror, möbler och heminredning. Vi har kapacitet för att tillgodose våra uppdragsgivares konkurrenskraftiga ställning på marknaden och förutsättningar för att utvecklas.

I vårt dagliga lagerarbete implementerar vi automatiserade lösningar för planering och resursnyttjande, vilket innebär stora möjligheter att arbeta mer proaktivt. Vi använder oss exempelvis av autonoma truckar, AGV: er, för att effektivisera hanteringen av order och stora gods på lagret. AGV: er ger positiva effekter på flödena i form av reducerade körsträckor för personalen och fler timmar per dygn som kan nyttjas utan att personalen behöver vara på plats.

Autonoma truckar rationaliserar hanteringen av pallgods och pallflöden inom terminalen. Inom heminredningsbranschen är pallflödena oftast stora från varumottagning till buffert och från buffert till utlastning. Genom att överlåta hanteringen av pallflödena till AGV: erna kan vi även se stora fördelar när det kommer till effektivitet och säkerhet för våra medarbetare.
Placeringen av våra terminaler tar även hänsyn till begreppet Last Mile för att snabbaste och mest kostnadseffektivt koppla utleveransen av möbler till slutkund.

I Nowaste har vi funnit en logistikpartner som ser värdet av samarbete och utveckling. Våra kunder ställer stora krav och har höga förväntningar på oss och det är därför viktigt att vi har en partner som förstår.

Joakim Kvesic Möller
 Logistics Manager på Home Furnishing Nordic

Joakim-svartvit-rund.png

HOBBY

Företag inom branschen som distribuerar hobbyprodukter har oftast en enormt stor artikelstruktur som ställer krav på både yta och volym. Vi på Nowaste Logistics arbetar med unika kundanpassningar för att effektivisera flöden och strukturellt förbättra logistiklösningar.

Vi har tillsammans med Nowaste arbetat fram en lösning som vi är mycket nöjda med och som säkerställer vår digitala utveckling framöver.

Björn Johansson
Supply Chain Director på Panduro.

Bjorn-svartvit-rund.png

Vi arbetar för att tillgodose den stora efterfrågan på flexibla lösningar och kort pay-off tid som har uppstått hos snabbväxande e-handelsföretag. I våra automatiserade lager arbetar vi med anpassad orderhantering, gods-till-expeditör-lösning som integrerar volymer för både butik och e-handel, paketsortering och IT-system som vi utvecklar internt.

Vi anställer endast egen personal, utan bemanningsbolag, vilket innebär att vi kan säkerställa en bred internkompetens och flexibilitet. Vi arbetar aktivt med att fördela resurser mellan terminaler, dels för att våra medarbetare ska ha möjlighet att testa på olika verksamheter och dels för behovet varierar mellan olika hög- och lågsäsonger. Det skapar trygghet för den anställde, samtidigt som vi kan möta våra kunders växande behov av snabb och effektiv logistikhantering. Våra medarbetare spelar en viktig roll för att upprätthålla en kvalitetsmedveten hantering av ankommande leveranser, koordinerar dessa för utleverans och sköter kommunikationen med externa åkerier och chaufförer.