Om Nowaste Logistics

Vi är mer än en leverantör av skräddarsydda logistiklösningar – vi erbjuder högkvalitativ och nyskapande tredjepartslogistik. Vår vision är att vara en logistikpartner som utmanar branschen genom utveckling av vassa automationslösningar och har bred erfarenhet inom flera segment.

Nowaste Logistics är som dotterbolag till Everfresh AB även en del av Total Produce Nordic och  Dole Plc (tidigare Dole Food Company och Total Produce Plc). Med en omsättning på över 10 miljarder EURO utgör gruppen världens största aktör inom färsk frukt och grönt. Då logistik spelar en avgörande roll i gruppens framgång och med vanan att hantera extremt snabba flöden och många transaktioner erbjuder Nowaste Logistics sina kunder  enorm kompetens och erfarenhet kring hur man bäst bedriver en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig logistikverksamhet. 

Vi arbetar grundläggande med att skapa effektiva och hållbara lösningar som utvecklar din verksamhet och därmed gör er mer konkurrenskraftiga

Nowaste Logistics är ett värderingsstyrt företag med kärnkompetens inom automation, IT och personal. Vi anställer enbart egen personal och satsar på att motivera, engagera och utveckla våra medarbetare. Det innebär att vi arbetar oavbrutet med utbildningar och utvecklingsprogram som tillhandahåller verktyg för individen att nå såväl sina egna som företagets mål.

Jag ser Nowaste som ett företag där man har möjlighet att växa. I princip alla som jag jobbade med på golvet är inte kvar på samma plats idag. De har vuxit och kommit vidare inom bolaget. Jag har även tipsat kompisar om att söka hit och faktum är att de som arbetat här har fått möjligheter att utvecklas vidare i sina karriärer även utanför bolaget.

Filip Söder

Filip Söderström,
Lagerkontorist på Nowaste

VÅRA VÄRDERINGAR


Nowaste Logistics är ett värderingsstyrt företag. Det innebär att våra värdeord Passion, Nyskapande, och Ansvar genomsyrar allt vi gör och samtliga beslut vi tar. Vi arbetar aktivt med att utbilda vår personal i våra värderingar och hur vi bör anamma dem i vårt arbete. Utan ett aktivt implementeringsarbete av värderingarna blir de endast tomma ord på en tavla – vilket inte är ett alternativ.

VÅR HISTORIA

2008

Fram till 2008 var Nowaste logistikavdelningen på Everfresh. Genom att tidigt förstå betydelsen av logistiken och satsa på att utveckla den blev Everfresh marknadsledande. 2008 tyckte vi att vi blivit så pass duktiga att vi även borde erbjuda våra tjänster utanför koncernen varav logistiken bolagiserades i Nowaste Logistics AB.

2010

Everfresh terminalen byggs ut och koncernen satsar på avancerad automation för att effektivisera plockning och packning. Man är ensam om att vi denna tidpunkten investera i automation för denna typ av verksamhet vilket gör att bolaget intar en särställning på marknaden och tidigt blir kända för att ligga i framkant.

2013

Nowaste tog sitt första kliv ut på 3PL-marknaden med en unik lösning för en medlemsägd kedja, Sveriges största bygg-och järnvarukedja. Det var en viktig milstolpe som visade marknaden att vi är att räkna med.

2015

Året inleds med ett nytt samarbete tillsammans med ett mindre möbelföretag. Idag har företaget vuxit enormt och består av flera olika bolag och är idag en av norra Europas största e-handlare inom möbler och inredning.

2016

Detta år är av stor betydelse för Nowaste då vi omsätter mer på externa uppdrag än på interna. Vi blir även etablerade inom alla tre segmenten för lagring, dvs. torrt, kylt och fryst. Vi ombesörjer numera logistik inom flertalet olika branscher. Detta år inleds ytterligare ett annat samarbete med ett större livsmedelsbolag som även är ett av norra Europas ledande matföretag.

2017

Nowaste vann utmärkelsen ’’Handels bästa arbetsplats’’. Det är en utmärkelse som vi är väldigt stolta över och som visar att vår satsning på våra medarbetare ger framgång.

 

2018

Tidpunkten har kommit för att ta steget fullt ut när det gäller e-handel och Nowaste får sitt första renodlade E-handels uppdrag när en svensk aktör väljer att outsourca hela sitt e-handelslager. Kunden har en enorm säsongsvariation där julklappsspel och Black Friday påverkar flödena lavinartat. Dessa toppar i logistiken är en enorm utmaning att hantera och var en av anledningarna till varför man ville lämna över lagerhanteringen till Nowaste Logistics.

2019

Nowaste Logistics upprättar ett av Nordens första och mest moderna lager för omnichannel till multipla kunder inom mode och konfektion.