Integritetspolicy

Allmänt
För oss på Nowaste Logistics AB är din personliga integritet oerhört viktigt. Vi tar ansvar över att behandla information och data på ett säkert sätt, enligt regelverk. Utöver de uppgifter som du själv lämnar sker ingen mer insamling av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod. Våra IT-system används för att skydda sekretess, integriteten och tillgången till dina personuppgifter.


Personuppgifter
En personuppgift är varje upplysning om en fysisk person. Det som menas med behandling av personuppgifter är det som går att göra med personuppgifterna. Det kan exempelvis vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Det finns lagar och regelverk som avgör på vilket sätt Nowaste Logistics AB behandlar dina personuppgifter. Reglerna syftar till att värna om dina grundläggande rättigheter och säkerställa skyddandet av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och berörs därför av dataskyddsförordningen GDPR.


Rättigheter
Vi på Nowaste Logistics AB värderar öppenhet och transparens. Därför har du alltid rätt till att få information om vilka personuppgifter som behandlas om just dig. Du har rätt till att begära tillgång till dina uppgifter eller få dina personuppgifter korrigerade eller kompletterade, ifall någon av uppgifterna är felaktiga/saknas.
Du har även rätt till att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, exempelvis när uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlades in för eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på Nowaste: info@nowaste.se.

Huvudkontoret Landskronavägen 5 252 32 Helsingborg

Everfresh-terminalen Långebergavägen 190 256 69 Helsingborg

Solutions Porfyrgatan 1 254 68 Helsingborg

Atria-terminalen Basaltgatan 9 254 68 Helsingborg

Strandbadsvägen 9A, 252 29 Helsingborg, Sweden

kapplöpningsgatan 8, 252 30 Helsingborg, Sweden

T1 - Tostarp Mineralgatan 15 254 64 Helsingborg

Coolstuff-terminalen Makadamgatan 15 254 64 Helsingborg

stockholm

 • Huvudkontoret
  Landskronavägen 5
  252 32 Helsingborg
 • Atria-terminalen
  Basaltgatan 9
  254 68 Helsingborg
 • Bolist-terminalen
  Kapplöpningsgatan 8
  252 30 Helsingborg
 • Coolstuff-terminalen
  Makadamgatan 15
  254 64 Helsingborg
 • Solutions
  Porfyrgatan 1
  254 68 Helsingborg
 • Everfresh-terminalen
  Långebergavägen 190
  256 69 Helsingborg
 • TM – Strandbadsvägen
  Strandbadsvägen 19
  252 29 Helsingborg
 • T1 – Tostarp
  Mineralgatan 15
  254 64 Helsingborg
 • T2 – Tostarp
  Mineralgatan 17
  254 64 Helsingborg

 

Information om kamerabevakning