Integritetspolicy

Allmänt
För oss på Nowaste Logistics AB är din personliga integritet oerhört viktigt. Vi tar ansvar över att behandla information och data på ett säkert sätt, enligt regelverk. Utöver de uppgifter som du själv lämnar sker ingen mer insamling av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod. Våra IT-system används för att skydda sekretess, integriteten och tillgången till dina personuppgifter.


Personuppgifter
En personuppgift är varje upplysning om en fysisk person. Det som menas med behandling av personuppgifter är det som går att göra med personuppgifterna. Det kan exempelvis vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Det finns lagar och regelverk som avgör på vilket sätt Nowaste Logistics AB behandlar dina personuppgifter. Reglerna syftar till att värna om dina grundläggande rättigheter och säkerställa skyddandet av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och berörs därför av dataskyddsförordningen GDPR.


Rättigheter
Vi på Nowaste Logistics AB värderar öppenhet och transparens. Därför har du alltid rätt till att få information om vilka personuppgifter som behandlas om just dig. Du har rätt till att begära tillgång till dina uppgifter eller få dina personuppgifter korrigerade eller kompletterade, ifall någon av uppgifterna är felaktiga/saknas.
Du har även rätt till att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, exempelvis när uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlades in för eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på Nowaste: info@nowaste.se.