Hållbarhet

Vi strävar alltid efter ständig förbättring i vårt hållbarhetsarbete. Även om vi inte har ett lagligt krav på att skapa Hållbarhetsrapporter, så hjälper det oss att få tydlig översikt över var vi är idag och sätta konkreta mål inför det kommande året. I Hållbarhetsrapporten kan du tydligt få en beskrivning av våra aktuella processer samt hur vi arbetar för att förbättra dessa.

Vår vision som logistikbolag är att hitta medvetna lösningar för alla framtida varuflöden och därigenom skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

Vårt långsiktiga mål är att lämna över planeten till nästa generation i minst lika bra (om inte ännu bättre) skick. Vi strävar efter att vara ett företag i framkant som ständigt utvecklas med syfte att främja planetens välmående. Miljöarbete inom tredjepartslogistik innebär många utmaningar, men också möjligheter som idag kan lösas med ny teknik. 

Avfallshantering och transport är viktiga frågor i vårt framtida miljöarbete och något som vi ständigt strävar efter att förbättra. Genom att köra smartare och förhindra onödiga transporter ger det oss såväl kostnadsmässiga fördelar som miljövinster. Vi arbetar hårt för att aktualisera miljöfrågan och tydliggöra miljövänligare alternativ till våra kunden. Tillsammans med samtliga samarbetspartners, kunder och medarbetare kan vi göra skillnad. Vi tror på en jämställd arbetsplats där kön, bakgrund, etnicitet och liknande är obetydligt i fråga om anställning eller personlig utveckling.

Den enskilt viktigaste hållbarhetsfrågan enligt oss är klimatet. Har vi ingen planet att bo på blir allt annat sekundärt.

Johan Kallin,
VD Nowaste Logistics

Hållbarhetsrapport 2020

I rapporten för 2020 kan du läsa om våra höjdpunkter från året som gått, hur vi arbetat för att minska vårt klimatavtryck, nya former av transporter, social hållbarhet, sortering och framtidens logistiklösningar.

hallbarhet-rapport

Hållbarhetsrapport 2019

I rapporten för 2019 kan du bland annat läsa om hur vi arbetar med social hållbarhet, transporter, medarbetare, arbetsmiljö, kvalité, spårbarhet och framtidens fastigheter.

Huvudkontoret Landskronavägen 5 252 32 Helsingborg

Everfresh-terminalen Långebergavägen 190 256 69 Helsingborg

Solutions Porfyrgatan 1 254 68 Helsingborg

Atria-terminalen Basaltgatan 9 254 68 Helsingborg

Strandbadsvägen 9A, 252 29 Helsingborg, Sweden

kapplöpningsgatan 8, 252 30 Helsingborg, Sweden

T1 - Tostarp Mineralgatan 15 254 64 Helsingborg

Coolstuff-terminalen Makadamgatan 15 254 64 Helsingborg

stockholm

 • Huvudkontoret
  Landskronavägen 5
  252 32 Helsingborg
 • Atria-terminalen
  Basaltgatan 9
  254 68 Helsingborg
 • Bolist-terminalen
  Kapplöpningsgatan 8
  252 30 Helsingborg
 • Coolstuff-terminalen
  Makadamgatan 15
  254 64 Helsingborg
 • Solutions
  Porfyrgatan 1
  254 68 Helsingborg
 • Everfresh-terminalen
  Långebergavägen 190
  256 69 Helsingborg
 • TM – Strandbadsvägen
  Strandbadsvägen 19
  252 29 Helsingborg
 • T1 – Tostarp
  Mineralgatan 15
  254 64 Helsingborg
 • T2 – Tostarp
  Mineralgatan 17
  254 64 Helsingborg

 

Information om kamerabevakning