Våra värderingar

Nowaste Logistics är ett värderingsstyrt tredjepartslogistikföretag som aktivt arbetar med att implementera värdeorden: Passion, Nyskapande och Ansvar.

VI HAR PASSION 
Vi brinner för vårt företag och vårt arbete. Vi gör det där extra som krävs för våra kunder, medarbetare och partners. Genom ömsesidig respekt och med hjärtat på rätta stället skapar vi en utvecklande miljö som är byggd på glädje och engagemang.  

VI ÄR NYSKAPANDE
Att ifrågasätta och göra nytt är en viktig del i vårt lärande och vår utveckling. Genom vår handlingskraft visar vi att vi menar allvar med vårt arbete och att utveckla både vår verksamhet och oss själva.  

VI TAR ANSVAR
I vår strävan efter kostnadsmedvetenhet och kvalitet upphör vi aldrig att förbättra oss. Vi tar ansvar och är stolta över kvaliteten i vårt arbete. Tillsammans bär vi ansvaret för resultatet och är delaktiga i såväl framgång som motgång. 

Vi tror på en jämställd arbetsplats där kön, bakgrund, etnicitet och liknande är obetydligt i fråga om anställning eller personlig utveckling. 

Riad Haddouche,
Head of People and Culture

varderingar